მჟავა-ტუტოვანი ბალანსი — იდეალური წონის და კარგი ჯანმრთელობის გზა

მჟავის და ტუტეს თანაფარდობას ორგანიზმში ეწოდება рН. სისხლში მჟავის შემცველობაზე გავლენას ახდენენ სხვადასხვა ფაქტორები, მათ შორის, საკვები პროდუქტები და ჩვენი … ვრცლად მჟავა-ტუტოვანი ბალანსი — იდეალური წონის და კარგი ჯანმრთელობის გზა